Zážitkový večer "Víno&Jídlo" v KOZA zůstala celá

Přátelé, Olomoučáci a vinaři z blízkého okolí.... Potkali jsme se s úžasnými profesionály, z restaurace prostejov-koza-zustala-cela KOZA zůstala celá- v Olomouci, kteří milují, pro vás, připravovat jejich skvělé pokrmy a také milují dobré víno. Společná pracovní schůzka s majitelem Martinem, šéfkuchařkou Miluškou a Bárou nad našimi víny byla více než "pozitivní". Naše vína je oslovila natolik, že společně uspořádáme ZÁŽITKOVÝ VEČER dobrého jídla&vína s řízenou degustací vín a doprovodným komentářem a představení jídel. Společně jsme sestavili MENU, kde ke konkrétnímu vínu bude připraveno jídlo, tak, aby chutě vzájemně vynikly a podpořili se... Menu bude vícechodové a budete moci si vybrat. Pokud Vás tento skvělý večer oslovil, kontaktujte nás zde na ESHOPU nebo přímo restauraci prostejov-koza-zustala-cela KOZA zůstala celá- v Olomouci přes sociální kanály.

TERMÍN - 11.12. 2021 - sobota, prostory restaurace KOZA zůstala celá v Olomouci, výkop cca v 17:00 hod.

Těšíme se na Vás

 

Friends, Olomouc people and winemakers from the nearby area .... We met amazing professionals, from the restaurant prostejov-koza-zustala-cela KOZA zůstala celá - in Olomouc, who love, for you, to prepare their great dishes and also love good wine. The joint working meeting with the owner Martin, chef Miluška and Bára over our wines was more than "positive". Our wines appealed to them so much that together we will organize an EXPERIENCE EVENING of good food & wine with guided wine tasting and accompanying commentary and presentation of dishes. Together we have compiled a MENU, where food will be prepared for a specific wine, so that the tastes will stand out and support each other ... The menu will be multi-course and you will be able to choose. If this great evening appealed to you, contact us here at ESHOP or the KOZA restaurant stayed all over Olomouc via social channels.

DATE - 11.12. 2021- Saturday,  the premises of the KOZA restaurant remained entirely in Olomouc, excavation at approximately 5:00 p.m.

We look forward to you