Sladká vína / Sweet

 

 

Tato "sladká" kategorie, která je obzvláště "suchými" vinaři opomíjena, je milována obrovskou skupinou příznivců, kteří na ní nedají dopustit. Je to kategorie vín, která je tou nejtěžší disciplínou na výrobu a kontrolu. Velkým uměním je skloubit vyvážený poměr cukrů a kyselin tak, aby víno působilo stále svěže a "kousavě". Z vašich reakcí vidíme, že se nám to daří tak, že každoročně jsou tyto odrůdy vyprodávány mezi prvními. Jako "lodivoda" bych jednoznačně vypíchl Pálavu, kterou prostě milujete. Stejně jako je pravidlem, připravujeme i Pálavu.

This "sweet" category, which is especially neglected by "dry" winemakers, is loved by a huge group of supporters who will not allow it. It is a category of wines that is the most difficult discipline to produce and control. The great art is to combine a balanced ratio of sugars and acids so that the wine still looks fresh and "biting". From your reactions, we see that we are doing well so that every year these varieties are sold out among the first. As a "pilot", I would definitely stab Pálava, which you just love. As a rule, we are also preparing Pálava.

 
225
3001225300

Stránka 1 z 1 - 4 položek celkem

 • MT bot 1222
  Müller Thurgau 2022 Botrytis

  Toto nádherné víno má silně medovou botrytickou vůni. Chuť je velice plná, vysoce extraktivní, dlouhá a medovinová. V dochuti přechází do karamelizovaného cukru.

  This wonderful wine has a strong honey botrytis aroma. The taste is very full, highly extractive, long and honey-like.It turns into caramelized sugar in the aftertaste.

  300 Kč
 • GEN Novinka Doporučeno 1923
  Generace 2023

  Vůně a chuť jsou velmi příjemně propojeny a navzájem se doplňují. Jejich vzájemná harmonie ve Vás evokuje vůni a chuť "gumových medvídků", doplněnou typickou chutí drobného černého ovoce, až medoviny, a vše je podtrženo příjemnou kyselinkou dodávající vínu šťavnatost.

  The aroma and taste are very pleasantly connected and complement each other. Their mutual harmony evokes in you the smell and taste of "gummy bears", complemented by the typical taste of small black fruit, even mead, and everything is underlined by a pleasant acidity that gives the wine juiciness.

  250 Kč
 • PA Novinka Doporučeno 2023
  Pálava 2023

  Vůně vína v tomto roce nabízí vůni líčí, tramínového koření a plnou ovocnost, která je přítomna i v chuti. Chuť je taktéž velmi šťavnatá podpořená kyselinkou. Víno, ač má vyšší zb.cukr, působí díky ní velice svěže.

  The aroma of the wine this year offers an aroma of lychee, tramine spice and full fruitiness, which is also present in the taste. The taste is also very juicy, supported by acidity. The wine, although it has a higher sugar content, looks very fresh thanks to it.

  230 Kč
 • TC Novinka Doporučeno 2123
  Tramín Červený/Traminer Red 2023

  Ve vůni je krásná vůně "bon pari" a lístků růže plynule přecházející i do chutě. Vše je podpořeno tramínovou lehkou kořenitostí. Typickou předností je vyvážený mix jak vůní tak chutí v jeden nezaměnitelný celek.  

  In the aroma, there is a beautiful aroma of "bon pari" and rose petals smoothly transitioning into the taste. Everything is supported by a light spiciness of tramine. A typical advantage is a balanced mix of both aroma and taste into one unmistakable whole.

  225 Kč

Stránka 1 z 1 - 4 položek celkem